Giới thiệu về Hội Luật quốc tế Việt Nam

17/01/2017  5067 lượt xem 

Ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 2487/QĐ-BNG công nhận Ban vận động thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam. Sau một thời gian hoàn thiện các hồ sơ và thủ tục pháp lý, với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo các luật gia, luật sư, và cán bộ... hoạt động trong lĩnh vực Luật quốc tế, ngày 20 tháng 6 năm 2016, Hội Luật quốc tế Việt Nam đã chính thức được Bộ Nội vụ cho phép thành lập (Quyết định số 1616/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

GIỚI THIỆU VỀ HỘI LUẬT QUỐC TẾ VIỆT NAM

         1. Bối cảnh, ý nghĩa việc thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam

            Ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 2487/QĐ-BNG công nhận Ban vận động thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam. Sau một thời gian hoàn thiện các hồ sơ và thủ tục pháp lý, với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo các luật gia, luật sư, và cán bộ... hoạt động trong lĩnh vực Luật quốc tế, ngày 20 tháng 6 năm 2016, Hội Luật quốc tế Việt Nam đã chính thức được Bộ Nội vụ cho phép thành lập (Quyết định số 1616/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

            Đại hội toàn thể thành lập Hội sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 9 năm 2016 tại Hà Nội.

            Sự ra đời của Hội Luật quốc tế Việt Nam đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng đông đảo của giới nghiên cứu, thực hành pháp luật quốc tế Việt Nam về một diễn đàn để chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nhằm thúc đẩy sự phát triển của Luật quốc tế, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

            Việc thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam bắt nhịp với xu hướng phát triển của các hội Luật quốc tế của nhiều nước, khu vực trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói khoa học - pháp lý của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển của khoa học pháp lý quốc tế nói chung vì mục tiêu hòa bình, công lý, hữu nghị và phát triển.

         2. Tôn chỉ, mục đích và lĩnh vực hoạt động của Hội Luật quốc tế Việt Nam

            Hội Luật quốc tế Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những công dân hoặc tổ chức Việt Nam đã hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực Luật quốc tế, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, nhằm mục đích phát triển khoa học pháp lý quốc tế. Hội Luật quốc tế Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, tự quản, tự đảm bảo kinh phí và không vì mục đích lợi nhuận.

            Hội Luật quốc tế Việt Nam tập trung vào các hoạt động sau:

            - Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến và thực hành Luật quốc tế tại Việt Nam;

            - Tạo diễn đàn thảo luận chung để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm pháp lý quốc tế giữa các chuyên gia Luật quốc tế Việt Nam cũng như với các chuyên gia Luật quốc tế của các nước trên thế giới;

            - Biên soạn và công bố các ấn phẩm đóng góp cho việc phổ biến và pháp triển khoa học pháp lý quốc tế; tiến tới phát hành Niên giám hoặc Tạp chí Luật quốc tế của Việt Nam;

            - Tư vấn, cung cấp ý kiến độc lập cho Chính phủ về các vấn đề pháp luật quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập, góp phần vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế liên quan tới Việt Nam;

            - Tham gia các hoạt động quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định của pháp luật.

         3. Địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức của Hội Luật quốc tế Việt Nam

            Hội Luật quốc tế Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội do Đại hội toàn thể thông qua, được phê duyệt bởi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Luật quốc tế Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

            Cơ cấu tổ chức của Hội Luật quốc tế Việt Nam bao gồm Đại hội toàn thể, Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra của Hội. Thành phần, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan của Hội được quy định trong Điều lệ của Hội. Ban Thường vụ của Hội thành lập Văn phòng Hội, các ban chuyên môn và các tổ chức trực thuộc Hội.

            4. Hội viên Hội Luật quốc tế Việt Nam

            Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học, hoạt động trong lĩnh vực Luật quốc tế hoặc Quan hệ quốc tế, tán thành Điều lệ Hội, mong muốn gia nhập Hội và hoàn thành thủ tục đăng ký Hội viên theo quy định thì được Ban Chấp hành Hội xem xét, kết nạp là Hội viên chính thức của Hội.

            Những cá nhân khác có tâm huyết và đóng góp cho Hội cũng sẽ được xem xét công nhận là Hội viên danh dự, căn cứ Điều lệ Hội.

            Quyền và nghĩa vụ của các Hội viên được quy định trong Điều lệ của Hội.

         5. Kinh phí hoạt động và Hội phí

            Dự kiến, kinh phí cho hoạt động của Hội sẽ được bảo đảm từ hội phí của hội viên, các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ của các nhà hảo tâm và nguồn thu từ các hoạt động hợp pháp của Hội… Ban Chấp hành tương lai của Hội sẽ cố gắng thúc đẩy các hoạt động có thu của hội và tìm kiếm các nguồn tài trợ khác để giảm thiểu khoản đóng góp của hội viên, đồng thời nghiên cứu để đề xuất mức hội phí hợp lý.

            Trong khi chờ quyết định của Đại hội về các quy định liên quan trong Điều lệ về kinh phí hoạt động, kể cả hội phí, Ban Vận động chủ trương kêu gọi, huy động sự đóng góp tự nguyện của các Hội viên và các khoản tài trợ, hỗ trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, tổ chức, góp phần tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội và triển khai các hoạt động trong giai đoạn đầu.

          6. Thông tin và địa chỉ liên hệ

Trụ sở và Văn phòng của Hội Luật quốc tế Việt Nam:

Phòng 205, tầng 2, nhà B, Khoa Luật quốc tế, Học  viện Ngoại giao

Số 69, phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (00 84 4) 38344540 (ext. 3205) | Fax: (00 84 4) 38343543

Email: hoiluatquocte@gmail.com

Website: http://hoiluatquocte.org.vn/

 Quyết định thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam    >>> Xem tại đâyBài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên