“Luật quốc tế và những vấn đề thực tại Việt Nam”

11/01/2020 // 3678 lượt xem

Vừa qua, Hội Luật quốc tế Việt nam ra mắt cuốn “Luật quốc tế và những vấn đề thực tại Việt Nam”...

Chi tiết →

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao nói về lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề trên Biển Đông

01/09/2019 // 4491 lượt xem

Trong hội thảo bàn tròn với chủ đề ‘Những cách tiếp cận mới cho xung đột Biển Đông’ tại Oxford,...

Chi tiết →

Hình ảnh hoạt động tích cực của Sinh viên Học viện Ngoại giao và Đại học Luật Hà Nội tại Đại hội

16/02/2017 // 3680 lượt xem

Nhóm sinh viên Học viên Ngoại giao và Đại học Luật Hà Nội thật đáng được biểu dương cho tinh thần...

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên