Điểm tin dự án

14/06/2022 // 46 lượt xem

Chi tiết →

TIẾN SĨ NGUYỄN BÁ SƠN: MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ BIỂN ĐÔNG

21/03/2022 // 612 lượt xem

Vừa qua Tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn - nguyên là Chủ tịch VSIL đã chia sẻ "Một vài suy nghĩ về vấn đề...

Chi tiết →

Giới thiệu bài nghiên cứu: Limits in the Seas No. 150 People’s Republic of China: Maritime Claims in the South China Sea

14/01/2022 // 501 lượt xem

Hội Luật quốc tế Việt Nam xin đăng tải để Quý Hội viên tham khảo bài nghiên cứu “Limits in the...

Chi tiết →

“Luật quốc tế và những vấn đề thực tại Việt Nam”

11/01/2020 // 5047 lượt xem

Vừa qua, Hội Luật quốc tế Việt nam ra mắt cuốn “Luật quốc tế và những vấn đề thực tại Việt Nam”...

Chi tiết →

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao nói về lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề trên Biển Đông

01/09/2019 // 4887 lượt xem

Trong hội thảo bàn tròn với chủ đề ‘Những cách tiếp cận mới cho xung đột Biển Đông’ tại Oxford,...

Chi tiết →

Hình ảnh hoạt động tích cực của Sinh viên Học viện Ngoại giao và Đại học Luật Hà Nội tại Đại hội

16/02/2017 // 4053 lượt xem

Nhóm sinh viên Học viên Ngoại giao và Đại học Luật Hà Nội thật đáng được biểu dương cho tinh thần...

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên