Thư mời tài trợ

19/01/2017 // 3649 lượt xem

Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp không vì mục đích lợi nhuận, Hội Luật quốc tế Việt Nam rất cần sự...

Chi tiết →

Giới thiệu về Hội Luật quốc tế Việt Nam

20/01/2017 // 4297 lượt xem

Ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 2487/QĐ-BNG công nhận Ban...

Chi tiết →

Điều lệ Hội Luật quốc tế Việt Nam

14/02/2017 // 4930 lượt xem

Điều lệ Hội Luật Quốc tế Việt Nam gồm 8 Chương, 25 Điều đã được Đại hội thành lập Hội Luật quốc...

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên