LỊCH THI FDI MOOT 2018 - VÒNG THI QUỐC GIA

04/07/2018 // 2384 lượt xem

Kính gửi: Quý Hội viên Hội Luật quốc tế Việt Nam

Chi tiết →

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ THI VÒNG QUỐC GIA FDI MOOT 2018

22/04/2018 // 2383 lượt xem

Phù hợp với Tôn chỉ & Mục đích của Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL), Ban Lãnh đạo VSIL quyết...

Chi tiết →

VSIL VÀ ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC VÒNG THI QUỐC GIA FDI MOOT

22/04/2018 // 2456 lượt xem

Cuộc thi Phiên toà giả định về Luật quốc tế về đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct...

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên