Ban Kiểm tra

15/01/2017  3466 lượt xem 

Ban Kiểm tra Hội do Đại hội bầu ra gồm: Trưởng ban, Phó trưởng ban và 01 ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

                                               BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ I (2016 - 2018)

 

Khối tổ chức hành nghề luật sư

Ông Lương Văn Lý, Thạc sĩ (Viện Cao học Quốc tế học, Geneva - Thụy Sĩ), từng là Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh,hiện là Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Phước & Các Cộng Sự.

 

Lĩnh vực chuyên môn : Công pháp quốc tế, Luật đầu tư quốc tế, Luật thương mại quốc tế

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA

Khối cơ quan quản lý nhà nước

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Thạc sĩ Luật học, hiện là Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao.

 

Lĩnh vực chuyên môn : Công pháp quốc tế, Luật biển quốc tế, Biên giới lãnh thổ

Khối cơ sở nghiên cứu và đào tạo

Lý Vân Anh, Thạc sĩ Luật (Đại học Laval – Canada), hiện là Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

 

Lĩnh vực chuyên môn : Luật thương mại quốc tế (WTO), Luật điều ước quốc tế, Tư pháp quốc tế, Luật môi trường quốc tế

 Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên