Chủ tịch

29/12/2016  3342 lượt xem 

Chủ tịch Hội là người đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội và trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

CHỦ TỊCH HỘI

 

Ông Nguyễn Bá Sơn, Tiến sĩ Luật (Đại học QHQT Moscow MGIMO), Đại sứ, Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh.

 Lĩnh vực chuyên môn : Công pháp quốc tế, Luật kinh tế quốc tế, Luật thương mại quốc tế

 

Tóm tắt chuyên môn

Từ 7/2016 đến nay: Công tác tại Hội luật quốc tế Việt Nam

6/2014 - 7/2016: Công ty Luật  VLT Lawyers

2009- 2012: Đại sứ - Đại diện thường trực bên cạnh các Tổ chức quốc tế tại Viên – Cộng hoà Áo

2005- 2009: Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế

2001- 2005: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại CHLB Đức

1998- 2001: Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế

1974 -1998: Cán bộ, Bộ Ngoại giao

Trình độ học vấn

1974: Tốt nghiệp khoa Luật quốc tế, Trường Đại học Quan hệ quốc tế Moscow

1985: Tiến sĩ Luật quốc tế, Trường Đại học Quan hệ quốc tế Moscow

Lĩnh vực chuyên môn

Công pháp quốc tế, Luật kinh tế quốc tế, Luật thương mại quốc tế

Công trình đã xuất bản

- (Tác giả) Tòa án Hình sự quốc tế - góc nhìn Việt nam, Nxb Trẻ, 2007.

- (Tác giả) Luật Kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, 1998.

- Tác giả của nhiều bài viết về luật quốc tế trên các báo và tạp chí.

- Trực tiếp thực hiện và chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về luật quốc tế.Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên