Phó Chủ tịch

15/01/2017  3372 lượt xem 

Các Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành Hội quy định.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Luật học (Đại học Tổng hợp quốc gia Kiep, mang tên Taras Sher chenko – Ucraina), hiện là Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

Lĩnh vực chuyên môn : Luật quốc tế, Luật hình sự quốc tế, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học, Thi hành án hình sự

Tóm tắt chuyên môn

Từ tháng 10/2007 đến nay : Vụ trưởng (nay là Cục trưởng) Vụ Pháp chế, Bộ Công an (nay là Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an)

2000-9/2007 : Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an

Từ tháng 7/1982 : Công tác tại Vụ pháp chế Bộ Công an, rồi lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng (nay là Cục trưởng)

Đã hoàn thành các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ tại Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Trình độ học vấn

1993 : Tiến sỹ Luật học (Doctor of Philosophy in Law Sciences), Đại học Tổng hợp quốc gia Kiep, mang tên Taras Sher chenko, Ucraina 

1982 : Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật quốc tế ; Đại học Tổng hợp Hà Nội (sau đổi thành Đại học Luật Hà Nội)

Ngoại ngữ : tiếng Nga (thông thạo), tiếng Anh (giao tiếp)

Lĩnh vực chuyên môn

Luật quốc tế ; Luật hình sự quốc tế; Luật tố tụng hình sự ; Tội phạm học; Thi hành án hình sự

Công trình đã xuất bản

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học (11 đề tài, dưới đây là các đề tài thuộc lĩnh vực Luật Quốc tế)

- Dẫn độ trong tư pháp quốc tế, 1996, cấp cơ sở (chủ nhiệm)

- Hợp tác quốc tế trong chuyển giao người bị kết án, 2011, cấp Bộ (chủ nhiệm)

2. Các công trình khoa học đã công bố (gần 400 công trình, dưới đây là một số công trình liên quan đến Luật Quốc tế)

- Đàm phán, ký kết hiệp định dẫn độ - thực tiễn và kinh nghiệm (sách chuyên khảo) (chủ biên), Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2016.

- Pháp luật quốc tế về chuyển giao người bị kết án phạt tù, liên hệ với Việt Nam - lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo) (chủ biên), Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2015.

- Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Cảnh sát các nước ASEAN - kinh nghiệm và những bài học kinh nghiệm, Tạp chí Khoa học và chiến lược, số 2/2016.

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

 

Ông Trương Trọng Nghĩa, Thạc Sĩ Luật (Đại Học New York - Hoa Kỳ), hiện là Luật sư, Đại biểu quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội Khóa 14, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM.

Lĩnh vực chuyên môn: Luật kinh tế quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Luật đối chiếu quốc tế, Giải quyết tranh chấp và Trọng tài thương mại quốc tế.

Tóm tắt chuyên môn

Đại biểu quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội Khóa 14, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM.

Từ 2008 đến nay: Luật sư thành viên của Công ty luật TNHH YKVN

1996 – 2008: Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Đầu tư trực thuộc Ủy ban Nhân dân TPHCM

1994 – 1996: cán bộ Tòa án Nhân dân TPHCM

1981 – 1994: cán bộ, trọng tài viên Trọng tài kinh tế TPHCM.

Là Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, Phó chủ tịch và Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam từ nhiệm kỳ I (2009 – 2014), Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II (2014 – 2019).

Giảng viên thỉnh giảng các lớp đào tạo cử nhân và thạc sỹ về luật thương mại quốc tế và luật kinh doanh tại Đại Học Luật và Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn

1995: Thạc Sĩ Luật, Đại Học New York, Hoa Kỳ

1980: Cử Nhân Luật, Đại Học Tổng hợp Karl Marx, CHDC Đức cũ

Lĩnh vực chuyên môn

Luật kinh tế quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Luật đối chiếu quốc tế, Giải quyết tranh chấp và Trọng tài thương mại quốc tế

Công trình đã xuất bản

(Tác giả) Trọng Tài Kinh Tế Ở Việt Nam, 1988;

(Tác giả) Nhà Nước Pháp Quyền Ở Việt Nam – Lý Luận Và Thực Tiễn (tiếng Anh), 2001

Hàng trăm bài báo về nhiều chủ đề pháp lý của Việt Nam, như « Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ », « Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới », sửa đổi và thi hành Hiến Pháp, pháp luật.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

 

Ông Nguyễn Tiến Vinh, Tiến sĩ Luật (ĐH Paris Denis Diderot - Pháp), là Q. Chủ nhiệm Bộ môn Luật quốc tế, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Lĩnh vực chuyên môn : Luật quốc tế, Luật kinh tế quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Tư pháp quốc tế.

Tóm tắt chuyên môn

Từ 7/1997 đến nay: Nghiên cứu, giảng dạy tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trình độ học vấn

2013 : Tiến sĩ Luật, ĐH Paris Denis Diderot, Cộng hòa Pháp

1997: Thạc sĩ Luật quốc tế, ĐH Libre de Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ

1995: Cử nhân Luật, ĐH Tổng hợp Hà Nội (sau đổi thành Đại học Luật Hà Nội).

Lĩnh vực chuyên môn

 Luật quốc tế, Luật kinh tế quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Tư pháp quốc tế

Công trình đã xuất bản

- Thẩm quyền của trọng tài và vai trò của Toà án trong việc xác định thẩm quyền của trọng tài, Tạp chí NN&PL, Số 6(254)2009, tr. 34-45.

- Một số vấn đề nhìn từ góc độ tố tụng trong vụ kiện đầu tiên của Việt Nam tại WTO, Tạp chí NCLP, Số 16(201)2011, tr. 19-29.

- Kinh nghiệm nước ngoài và việc tăng cường hiệu quả tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, 28(2012), tr. 117-133.

- The choice of law for contracts in the context of the 2nd modification of Vietnam Civil Code, Doshisha Law Review, No.370, september 2014, 349.

- Một số vấn đề pháp lý về việc Việt Nam gia nhập Công ước quốc tế về bắt giữ tàu năm 1999, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, Số 8(12)/2015, tr.3-9.

 Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên