Thư mời tài trợ

19/01/2017  3240 lượt xem 

Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp không vì mục đích lợi nhuận, Hội Luật quốc tế Việt Nam rất cần sự hỗ trợ tài chính của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động của Hội. Đặc biệt, đối với sự kiện có ý nghĩa lịch sử sắp tới - Đại hội thành lập Hội, Ban…Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên