Giới thiệu về Hội Luật quốc tế Việt Nam

20/01/2017 // 3789 lượt xem

Ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 2487/QĐ-BNG công nhận Ban...

Chi tiết →

Điều lệ Hội Luật quốc tế Việt Nam

14/02/2017 // 4314 lượt xem

Điều lệ Hội Luật Quốc tế Việt Nam gồm 8 Chương, 25 Điều đã được Đại hội thành lập Hội Luật quốc...

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên